Krediet crisis

Als ondernemer heeft u te maken met de kredietcrisis. Hoe is deze nu eigenlijk ontstaan en wat betekent dit voor u als ondernemer. In de onderstaande film wordt het een en ander door onze Engelse collega's uitgelegd in typische engelse humor.